เที่ยวทั่วไทย

 • >>ท่องเที่ยว
 • >>ที่พัก
 • >>อาหาร
 • >>ประเพณี
 • >>ท่องเที่ยว
 • >>ที่พัก
 • >>อาหาร
 • >>ประเพณี
 • >>ท่องเที่ยว
 • >>ที่พัก
 • >>อาหาร
 • >>ประเพณี
 • >>ท่องเที่ยว
 • >>ที่พัก
 • >>อาหาร
 • >>ประเพณี
 • >>ท่องเที่ยว
 • >>ที่พัก
 • >>อาหาร
 • >>ประเพณี
กาญจณบุรี

อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด (เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์) มีเนื้อที่ 36,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิเช่น เส้นทางเดินป่าในเขตอุทยานฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง รายละเอียด

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ หรือ น้ำตก 7ชั้น เป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเขาสลอบ รายละเอียด

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรายละเอียด